Toolkit

Introducere în proiect

“Reziliența și bunăstarea în învățământul preșcolar pentru a preveni problemele emoționale, sociale și de comportament” – proiectul REZILIENȚA ÎN ÎNVĂȚĂM NTUL PREȘCOLAR a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene; număr de proiect: 2020-1-CY01-KA201-066080.

Consorțiul proiectului REZILIENȚA ÎN ÎNVĂȚĂM NTUL PREȘCOLAR este constituit din 6 parteneri (P1: Cyprus Pedagogical Institute – coordonatorul proiectului, P2: Institute of Development CY, P3: Motion Digital s.r.o, P4: International Hellenic University, P5: Universitatea Din Pitesti, & P6: Municipio De Lousada) din 5 țări diferite (Cipru, Republica Cehă. Grecia, România și Portugalia). Proiectul are o durată de 24 de luni (01/12/2020 – 31/11/2022).